Koszenie zboża maszyną rolniczą

kolorowanka koszenie zboża maszyną rolniczą do drukuGdy tylko zboże na polu dojrzeje wtedy zaczynają się żniwa. Obecnie zbieranie takiego zboża wykonują i koszą maszyny rolnicze. Dawniej trzeba było ręcznie kosić kosą tego rodzaju zboże .