Quatro trevos de quatro folhas para crianças

página de coloração quatro trevos de quatro folhas para criançasNa obrazku widzimy cztery wyj?tkowe czterolistne koniczyny, które wed?ug wielu ludzi przynosz? szcz??cie.W czasach staro?ytnych koniczyna cieszy?a si? ogromn? popularno?ci?. Uwa?ano j? za symbol ?yciowej si?y, która ma moc pokonywania przeciwno?ci losu. Teraz równie? znajduj?c tak? koniczyn? bardzo si? z niej cieszymy. Koloruj?c obrazek postaraj si? nie wychodzi? za lini?.