OmalovánkyPlachetnice OmalovánkyPlachetnice připravená k plavbě

Plachetnice připravená k plavbě
Plachetnice, stejně jako každé jiné plavidlo plující po vodě, musí být na plavbu řádně připravena. V opačném případě by mohlo dojít k nebezpečným situacím a lidé cestující na plachetnici by ji museli opustit ve speciálních záchranných vestách, které by je chránily před utonutím. Vybarvěte plachetnici.