Jarní květiny
Každý se rád v klidu dívá na květiny a zároveň je obdivuje. Tentokrát ještě není co obdivovat, protože máme k dispozici samotnou kresbu, která samozřejmě zobrazuje květiny. Budeme se dívat až později, až si obrázek pečlivě vybarvíte.