Učení písmen Y
Znáte písmeno "Y"? V polštině se velmi zřídka vyskytuje jako první písmeno ve slově. Jediné takové slovo je "yeti". Často se však objevuje uprostřed nebo na konci věty. Písmeno "Y" vybarvěte co nejpěkněji a nepřekračujte čáry.