Mapa země
Na obrázku vidíte obrysy určité země. Uhodnete, o jakou zemi se jedná? Napovím vám, je to Česká republika. Dělí se na menší části, které se nazývají vojvodství (v našem jazyce). Dbejte na to, abyste nepřekročili vyznačené čáry. Můžete přidat například země, které sousedí s Českou republikou.