Pastýřka v kostele
Jezdíme na něj jednou ročně. Obvykle je to ve 12 hodin v noci. Během této zvláštní mše se zpívají koledy a mše má ve srovnání s jinými vánočními mšemi tohoto druhu slavnostní charakter.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }