Realistický tukan
Tukani jsou velmi zajímaví ptáci! Mají obrovský a k ostatním částem těla neúměrný zobák a jsou pestře zbarvené. I když zobák vypadá těžký, je naštěstí velmi lehký a navíc plní velmi důležitou roli termoregulace těla tukanů. To je jistě užitečné v teplých zemích, kde se tukani vyskytují nejčastěji. Vybarvěte obrázek.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }