Ameryka Północna mapa
W Ameryce Północnej znajdują się takie kraje jak Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Meksyk ma największą liczbę ludności w całej Ameryce Północnej, ale jest tam najbiedniejszym krajem. Najmniejsza liczbę ludności ma Kanada. Pokoloruj powyższa mapę Ameryki Północnej.