Jazvec v teréne
Lesné zviera jazvec lesný je lesný cicavec, ktorý sa objavuje najmä v noci, preto ho veľmi často vidíme počas dňa na lesných prechádzkach. Tentoraz bol zachytený na poli a vašou úlohou je vyfarbiť tento skvelý obrázok.