Autorské práva

Všetky registrované znaky a ochranné známky patria príslušným vlastníkom. Materiály pochádzajú z otvorených zdrojov. Táto stránka je zdrojom informácií. Informácie na tejto stránke sú určené len na informačné účely a nekomerčné použitie.

Obsah na tejto stránke pochádza z takzvaných stockových stránok s obrázkami na základe rôznych licencií v závislosti od obrázku. Všetky materiály pridané používateľmi kontrolujeme a analyzujeme. Ak vlastníte autorské práva k niektorému z materiálov na tejto stránke, kontaktujte nás e-mailom. V e-maile uveďte základné informácie, ako je vaše meno, odkaz na materiál a dôkaz, že obrázok/materiál patrí vám.

Tlačená kniha je v súlade so zákonom 17 USC 512 a zákonom o autorských právach v digitálnom tisícročí ("DMCA"). Našou zásadou je reagovať na všetky oznámenia o porušení práv a prijať príslušné opatrenia v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") a ďalšími platnými zákonmi o duševnom vlastníctve.