Mapa Bieloruska
Bielorusko je krajina vo východnej Európe. Hraničí s Poľskom a ďalšími krajinami. Sú to naši susedia. Z hľadiska rozlohy je to najväčšia vnútrozemská krajina v Európe. Vnútrozemie znamená, že nemajú prístup k moru. Hovorí sa tam prevažne po rusky, rovnako ako v Rusku.