Origami kôň
Tento origami kôň sa nepodobá na pegasa, alebo áno? Tvoria ho rôzne tvary: lichobežníky, trojuholníky a iné mnohouholníky. Ktoré z nich poznáte? Všetky trojuholníky vyfarbite na zeleno a ostatné tvary na ľubovoľnú farbu.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }