OmaľovánkyOmaľovánky PovolaniaOmaľovánky s inštalatérom

Omaľovánky s inštalatérom

Inštalatér je osoba, ktorá vykonáva inštaláciu, opravy alebo údržbu hydraulických systémov a zariadení, ktoré sú poháňané alebo ovládané hydraulickými médiami alebo kvapalinami. Inštalatéri sú zodpovední za vykonávanie diagnostických prác, inštaláciu, údržbu a opravy rôznych zariadení s použitím rôznych hydraulických nástrojov a technológií. Práca inštalatéra si vyžaduje znalosť princípov fyziky a chémie, ako aj znalosti z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Zamestnanci na pozícii inštalatéra musia mať aj dobrý technologický vkus a musia byť schopní tvorivo a inovatívne riešiť problémy.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }