Púšť na slnku
Púšť na slnku je neuveriteľne horúce miesto, pričom je zaujímavé, že noci v púšti sú veľmi chladné. Na tomto obrázku vidíme slnko, ktoré zohrieva mohutné pyramídy v Gíze. Vyfarbite obrázok, vymaľujte pyramídy, oblaky a slnko.