Reksio a vtáky
Reksio rád spieval a pískal. Cvičil tak často, že si spev osvojil na najlepšej úrovni. Bol taký dobrý v tom, čo robil, že okolité vtáky k nemu lietali na lekcie. Na obrázku sú tri vrabce, ktoré práve cvičia novú pieseň so svojím učiteľom. Vyfarbite obrázok a zapamätajte si, ako vyzerá Reksio a ako vyzerajú vrabce v skutočnosti.