Ambulans vid signalen
Denna bil med inskriptionen ambulans är en ambulans. Den kan också kallas ambulans. Den har särskilda ljus- och ljussignaler på taket så att den vid ett allvarligt nödsamtal snabbt kan passera mellan bilarna och signalera att den är mycket viktig och måste skynda sig. Färglägg ambulansen med kritor och tuschpennor!

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }