Kinesisk drake
Draken är en mycket viktig symbol för kineserna, folket i det land som kallas Kina. De har många festivaler och högtider som är kopplade till denna varelse och för vissa är den en av de viktigaste symbolerna i livet! Färga denna viktiga drake!