Färgade naglar
Din uppgift idag är att färga dessa mönstrade naglar. Det är en utmaning eftersom flickans naglar är mycket långa och har många element. Försök att skapa så färgglada naglar som möjligt! Ta fram färgpennor eller markers och sätt igång!

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }