Bank färgläggning sidor

En bank är ett finansiellt institut som förvarar pengar och beviljar krediter. Bankerna ansvarar också för det ekonomiska stödet till samhället genom kapitalförvaltning, investeringar och försäljning av försäkringar och finansiell rådgivning. Affärsbanker erbjuder också tjänster som elektroniska betalningar och bankomater för att underlätta tillgången till sina medel.