Grävling i skogen
Grävlingens naturliga tillflykt är naturligtvis den grop som den alltid gräver åt sig själv och som samtidigt är dess hem. Det är i ett hål i marken som grävlingen bor. Den gömmer sig också ofta i täta buskar, dvs. i små träd och grenar. Ta ett dussintal kritor i handen och börja färglägga en fantastisk målning.