Mujika från det utlovade landet
Framför dig står en demon i ren form, utöver kvinnans form. Mujika är en demon som reser genom skogen. Det var hon som räddade barnen från barnhemmet från demonerna som jagade dem och varnade dem för andra faror. Även om hon är en demon har hon positiva egenskaper som hjälpte barnhemsbarnen att överleva. Färga den mystiska Mujike.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }