Politiker i bilden
George Washington var en president som folket avgudade och hans makt fick stort stöd av folket. Han var USA:s första president och en så bra sådan. Han deltog i många strider och hade varit intresserad av armén redan som barn, varefter han anslöt sig till den. Använd olika färger när du målar bilden.