Den matek a Den otců
Zvláštní den rodičů, Den matek a Den otců, se slaví jednou za rok. Den matek ovšem připadá na jiný den a Den otců na jiný. Většinou si však děti přejí oba rodiče ve stejný den. Tentokrát je úkolem vybarvit obrázek dcery, která přeje rodičům k narozeninám a předává jim dárek.