Deň matiek a Deň otcov
Raz do roka sa oslavuje výnimočný deň rodičov, Deň matiek a Deň otcov. Samozrejme, Deň matiek pripadá na iný deň a Deň otcov na iný. Väčšinou si však deti želajú svojich dvoch rodičov v ten istý deň. Tentoraz je našou úlohou vyfarbiť obrázok dcéry, ktorá praje svojim rodičom všetko najlepšie k narodeninám a daruje im darček.