Transformers malebog

Roboty transformers na pewno dobrze wszyscy kojarzycie z bajki. S? to niezwyk?e maszyny, które potrafi? si? w bardzo szybko sposób zmieni? zupe?nie w ca?kowicie innego robota. W tym dziale znajdziesz niemal?e wszystkie najpopularniejsze maszyny w?a?nie z tej serii. Natomiast po prawej stronie w bocznym pasku znajduj? si? inne malowanki zwi?zane z podobn? tematyk?.

Robot Last Knight

robot den sidste ridder malebog online
Przenosimy si? dzi? wraz z t? niezwyk?a malowank? do ?wiata robot?. Jak widzisz na obrazku znajduje si? dosy? nietypowa a zarazem kontrowersyjna posta? jak?...

Optimus Prime i aktion

optimus prime in action malebog online
Przed nami jeden z wi?kszych robotów transformers, który posiada niezwyk?e mo?liwo?ci. Je?eli chod? raz ogl?dali?cie film z tym bohaterem to macie du?o prostsze zadanie,...

Posta? Rescue Bots

posta? Rescue Bots kolorowanka online
Tego robota na pewno bardzo dobrze ju? znasz z bajki lub filmu transformers, którego nie raz mia?e? okazj? ogl?da?. Tym razem spotykamy si? twarz?...

Tata mi? i synek

tata mi? i synek kolorowanka do drukowania
Do sklepu z zabawkami trafili niedawno nowi go?cie ? ma?y mi? i jego tata. Pokoloruj ich, u?ywaj?c wielu kolorów, aby dzieci, które zobacz? misie...

Angry birds transformers

Angry Birds Transformers malebog til udskrivning
Znasz Angry Birds oraz Transformersów? Kto? postanowi? po??czy? oba elementy i stworzy? robota, który b?dzie jednym z ptaków. Pokoloruj ca?y obrazek tak, aby kolor,...

Transformers lego robot

lego transformers robot malebog til udskrivning
Firma LEGO, bardzo cz?sto produkuje zabawki, które s? zwi?zane tematycznie z innymi produkcjami ? filmami lub bajkami. Na obrazku wida? jeden ze ?wie?o zaprojektowanych...

KATEGORIER

Transformers optimus

transformers optimus malebog til udskrivning
Optimus jest przywódc? autobotów. Potrafi zmieni? si? w samochód ci??arowy, w wóz bojowy i w superci??arówk?. Jest on bardzo wyj?tkow? postaci?, poniewa? ma w...

Transformers megatron

transformers megatron farvebog til udskrivning
Megatron to transformers, który jest przywódc? jednej z grup autobotów. Nale?y do z?ych transformersów i chce ukra?? dobrym transformersom tajny Szyfr Omegi. Pokoloruj go,...

Transformers robot redningsrobotter

transformers robot rescue bots malebog til udskrivning
Rescue bots, to serial w którym przedstawiona jest historia czterech autobotów, które s? wys?ane na Ziemi?, aby chroni? ludzi. Pokoloruj obrazek obrazek tak, aby...

Transformers cyberversum

transformers cyberverse farvebog til udskrivning
Transformers Cyberverse to serial, w którym przedstawiona jest historia jednego z transformersów - Bumblebee. Zosta? on wys?any ze specjaln? misj? na Ziemi?, ale niestety...

Transformers-robotter

robotter transformers malebog til udskrivning
Roboty transformes postanowi?y pokolorowa? swoje elementy lakierami, na wiele kolorów, z okazji karnawa?u. Ile robotów widzisz na obrazku? Pokoloruj ka?dego z nich wybieraj?c im...

Grimlock transformers dinosaur

grimlock transformers dinosaur farvelægningsbog til udskrivning
Na obrazku przedstawiony jest jeden z robotów, który mo?e przekszta?ca? si? w dinozaura. Jakiego dinozaura przypomina Ci ten na obrazku? Pokoloruj go, u?ywaj?c zielonego...

Transformers sideswipe

transformers sideswipe malebog til udskrivning
Sideswipe jest autobotem, który zajmuje si? przeprowadzaniem specjalistycznych szybkich misji. Jest uzbrojony w d?ugie ostrza oraz dwa miotacze pocisków. Pomimo to, ?e robot jest...

Transformers robot humlebien

transformers robot humlebi malebog til udskrivning
Bumbleblee to posta?, która jest jednym z bardziej znanych i odwa?niejszych autobotów. Jego imi? t?umaczy si? jako ?Trzmiel?, wi?c zastanów si?, jakie kolory najlepiej...

Den sidste Transformers-ridder

den sidste ridder transformers printbare billede
Ostatni rycerz to jednak z g?ównych postaci bajki o robotach czyli Transformers. Ksywka ostatni rycerz nie wzi??a si? bez powody, poniewa? posta?, która j?...

Robo-autotransformatorer

robot auto billede til udskrivning
Cz?owiek , który jest robotem i nagle zmienia si? w auto, które zaczyna p?dzi? bardzo szybko ulicami. Takie rzeczy tylko w transformers czyli bardzo...

Du?y robot

robot printbart billede
Na pewno chocia? raz w swoim ?yciu ogl?da?e? bajki z robotami a dok?adnie Transformers. W tych bajkach ca?y czas jest szybka akcja i walcz?ce...