Transformers Omaľovánky

Roboty transformers na pewno dobrze wszyscy kojarzycie z bajki. S? to niezwyk?e maszyny, które potrafi? si? w bardzo szybko sposób zmieni? zupe?nie w ca?kowicie innego robota. W tym dziale znajdziesz niemal?e wszystkie najpopularniejsze maszyny w?a?nie z tej serii. Natomiast po prawej stronie w bocznym pasku znajduj? si? inne malowanki zwi?zane z podobn? tematyk?.

Robot Posledný rytier

robot the last knight coloring book online
Przenosimy si? dzi? wraz z t? niezwyk?a malowank? do ?wiata robot?. Jak widzisz na obrazku znajduje si? dosy? nietypowa a zarazem kontrowersyjna posta? jak?...

Optimus Prime v akcii

optimus prime v akcii omaľovánky online
Przed nami jeden z wi?kszych robotów transformers, który posiada niezwyk?e mo?liwo?ci. Je?eli chod? raz ogl?dali?cie film z tym bohaterem to macie du?o prostsze zadanie,...

Posta? Záchranné roboty

príspevok? Záchranné roboty omaľovánky online
Tego robota na pewno bardzo dobrze ju? znasz z bajki lub filmu transformers, którego nie raz mia?e? okazj? ogl?da?. Tym razem spotykamy si? twarz?...

Táta ma? a syn

ma otec? a syn omaľovánky na vytlačenie
Do sklepu z zabawkami trafili niedawno nowi go?cie ? ma?y mi? i jego tata. Pokoloruj ich, u?ywaj?c wielu kolorów, aby dzieci, które zobacz? misie...

Angry birds transformátory

nahnevaní vtáci transformers omaľovánky na vytlačenie
Znasz Angry Birds oraz Transformersów? Kto? postanowi? po??czy? oba elementy i stworzy? robota, który b?dzie jednym z ptaków. Pokoloruj ca?y obrazek tak, aby kolor,...

Transformers lego robot

lego transformers robot omaľovánky k vytlačeniu
Firma LEGO, bardzo cz?sto produkuje zabawki, które s? zwi?zane tematycznie z innymi produkcjami ? filmami lub bajkami. Na obrazku wida? jeden ze ?wie?o zaprojektowanych...

KATEGÓRIE

Transformers Optimus

Transformers Optimus omaľovánky k vytlačeniu
Optimus jest przywódc? autobotów. Potrafi zmieni? si? w samochód ci??arowy, w wóz bojowy i w superci??arówk?. Jest on bardzo wyj?tkow? postaci?, poniewa? ma w...

Transformers megatron

transformers megatron na vytlačenie omaľovánky
Megatron to transformers, który jest przywódc? jednej z grup autobotów. Nale?y do z?ych transformersów i chce ukra?? dobrym transformersom tajny Szyfr Omegi. Pokoloruj go,...

Transformers robot záchranné roboty

Transformers robot záchranných botov vymaľovánky k vytlačeniu
Rescue bots, to serial w którym przedstawiona jest historia czterech autobotów, które s? wys?ane na Ziemi?, aby chroni? ludzi. Pokoloruj obrazek obrazek tak, aby...

Transformers cyberverse

transformers cyberverse omaľovánky na vytlačenie
Transformers Cyberverse to serial, w którym przedstawiona jest historia jednego z transformersów - Bumblebee. Zosta? on wys?any ze specjaln? misj? na Ziemi?, ale niestety...

Transformers roboty

roboti transformers omaľovánky na vytlačenie
Roboty transformes postanowi?y pokolorowa? swoje elementy lakierami, na wiele kolorów, z okazji karnawa?u. Ile robotów widzisz na obrazku? Pokoloruj ka?dego z nich wybieraj?c im...

Grimlock transformers dinosaurus

grimlock transformers dinosaurus omaľovánky na vytlačenie
Na obrazku przedstawiony jest jeden z robotów, który mo?e przekszta?ca? si? w dinozaura. Jakiego dinozaura przypomina Ci ten na obrazku? Pokoloruj go, u?ywaj?c zielonego...

Transformers sideswipe

transformers sideswipe omaľovánky na vytlačenie
Sideswipe jest autobotem, który zajmuje si? przeprowadzaniem specjalistycznych szybkich misji. Jest uzbrojony w d?ugie ostrza oraz dwa miotacze pocisków. Pomimo to, ?e robot jest...

Transformers robot čmeliak

Transformers robot čmeliak omaľovánky k vytlačeniu
Bumbleblee to posta?, która jest jednym z bardziej znanych i odwa?niejszych autobotów. Jego imi? t?umaczy si? jako ?Trzmiel?, wi?c zastanów si?, jakie kolory najlepiej...

Posledný rytier Transformers

posledný rytier transformers obrázok na vytlačenie
Ostatni rycerz to jednak z g?ównych postaci bajki o robotach czyli Transformers. Ksywka ostatni rycerz nie wzi??a si? bez powody, poniewa? posta?, która j?...

Robo-auto transformátory

automatický obrázok robota na tlač
Cz?owiek , który jest robotem i nagle zmienia si? w auto, które zaczyna p?dzi? bardzo szybko ulicami. Takie rzeczy tylko w transformers czyli bardzo...

Veľký robot

obrázok robota na vytlačenie
Na pewno chocia? raz w swoim ?yciu ogl?da?e? bajki z robotami a dok?adnie Transformers. W tych bajkach ca?y czas jest szybka akcja i walcz?ce...