Kolorowanki Cmentarz

Cmentarz jest miejscem, w którym ludzie są pochowani po ich śmierci. Może być on używany do publicznego lub prywatnego czuwania nad ich grobem oraz do upamiętnienia ich życia i śmierci. Jest to miejsce, które jest związane z wieloma tradycjami i obyczajami z różnych kultur i religii.