Kolorowanki Hinduizm

Hinduizm jest religią Indii, która stała się częścią miejscowej kultury na terenie subkontynentu indyjskiego. Jest uważany za najstarszą wciąż istniejącą religię świata i pochodzi z najwcześniejszych odrębnych tradycji wschodnich. Wiara ta współistnieje z innymi religiami, takimi jak buddyzm, dżinizm i sikhizm. Wiara ta opiera się głównie na trzech filarach: wiara, kult i praktyka religijna. Obejmuje całą gamę praktyk wiernych, od medytacji, modlitw i rytualów, po czytanie i opowiadanie historii i kulturowych opowieści związanych z mitami i tradycjami hinduizmu. Poznamy tutaj ciekawe kolorowanki związane właśnie z tą religią.

Hinduizm – ciekawostki i historia

Hinduizm składa się z wielu różnych aspektów wiary, które obejmują wszystko, od medytacji i modlitwy po uczynienie dobra innym. Ten system wierzeń ma długą historię i wywodzi się z większości starożytnych indyjskich tradycji. Najlepiej opisać go jako różne aspekty życia, które są zgodne z hinduistyczną filozofią i wierzeniami. Celem hinduizmu jest oświecenie duchowe – osiągnięcie ostatecznego szczęścia i harmonia poprzez poznanie transcendentnej prawdy.

1. Hindusi wierzą, że istnieje wiele potężnych bogów, takich jak Ganesha, Shiva i Vishnu.
2. W hinduizmie istnieją specjalne rytuały i ceremonie, które odbywają się od narodzin do śmierci.
3. Niektóre świątynie hinduistyczne mają deski do gry lub inne centra rozrywki.
4. Tradycyjny strój hinduistów może zawierać przedmioty, które symbolizują religijną wiarę.
5. Hinduizm uznaje reinkarnację, czyli powtórne narodziny po śmierci.
6. Hindusi często praktykują medytację jako sposób na lepsze zrozumienie siebie i wszechświata.
7. Według hinduizmu wszystkie dusze są wszechmocne, nieśmiertelne i wieczne.
8. Hindusi uważają, że techniki oddychania i jogiczne ćwiczenia są skutecznym sposobem osiągnięcia świadomości uniwersalnej.
9. Tak zwany 'Dharma’ to moralna pięść, zgodnie z którą wszyscy ludzie powinni żyć.
10. Sukces w hinduizmie jest uważany za siłę, która przekracza śmierć.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }