Stránky na vyfarbenie cintorína

Cintorín je miesto, kde sa pochovávajú ľudia po svojej smrti. Môže slúžiť na verejné alebo súkromné bdenie pri ich hrobe a na pripomínanie si ich života a smrti. Je to miesto, ktoré sa spája s mnohými tradíciami a zvykmi rôznych kultúr a náboženstiev.