Chrobák na strome
V dnešnej maľovanke vidíme chrobáka, ktorý sedí na vysokom strome a je k nemu pripevnený. Má veľa nôh, ktoré mu umožňujú ľahký pohyb. Z tváre mu vyčnieva pár rohov, ktorými drví potravu.