Harpa färgsidor

En harpa är ett musikinstrument som består av halvklotformade strängar och en båge och arm som används för att skapa ljud. Harpor innehåller också pedaler eller knappar som används för att ändra tonerna. Instrumentet uppstod för cirka 4 000 år sedan och har sedan dess använts av många konstnärer och skapare i en mängd olika musikstilar.

Byggandet av harpan

Harpan består av flera huvuddelar, bland annat bågen, ramarna, kärnan, strängarna och pedalerna eller knapparna. Bågen är ett rör som har sex långa armar som håller 33 eller 34 strängar vardera. Ramen, som utgörs av armarna i vilka strängarna placeras, måste vara stram för att hålla ljudet. Strängarna sitter fast på bågarmen och är fästade vid kärnan. Kärnan är en roterande metallcylinder som är utformad för att ta tag i strängarna när de trycks ned. Pedaler eller knappar används för att ändra tonerna.

Intressanta fakta

1 Harpan är det enda instrument i orkestern som inte leds av en dirigent.
2 Harpan har sitt ursprung på Irland och är en viktig del av deras nationella musik.
3. 2010 var harpan ett av världens dyraste musikinstrument.
4 Världens största harpa byggdes i Nya Zeeland 2014 och är mer än 26 meter lång.
5 Harpan användes i musiken hos de gamla sumererna och i Mesopotamien så tidigt som 4000 f.Kr., vilket gör den till ett av de äldsta musikinstrumenten i världen.
6 Det finns en speciell stil för harpspel på Irland som kallas "Celtic Harp".
7 Harpor används ofta i sakral musik, till exempel i kyrkor och synagogor.
8 De flesta harpor kan bara producera ett visst antal toner, beroende på antalet strängar på instrumentet.
9 Harporna har en mycket lång historia som sträcker sig ända tillbaka till neolitisk tid.
10. De äldsta harporna som finns är gamla kinesiska modeller som är 4 000 år gamla.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }