Bergsget
Bilden visar ett djur som ofta förekommer i bergen - bergsbocken. Bergsbocken är en mycket smidig och hoppbar varelse. Den bor högt uppe i bergen där den har skydd, mat och sällskap av andra getter. Den förekommer oftast i grupper om 5 till 15 individer. Färglägg bilden.