Bergsbäck

bergsström färgläggningsbok som kan skrivas utTitta på barnen som leker på bilden. De leker med fartyg i strömmen. Kom ihåg att sådan lek är mycket farlig! Du vet inte hur djup bäcken är. Rör dig alltid nära vattnet med en vuxen som övervakar dig. Färglägg nu bilden.