Brinnande skog
Åh nej! En brand har brutit ut i denna skog. Många brandmän har snabbt anlänt och försöker släcka branden. Om de inte gör det snabbt kommer skogen att brinna ner och alla djur som lever där kommer att förlora sitt hem. Hjälp brandmännen med deras arbete och färglägg teckningen så att de snabbt kan släcka branden.