Jelen v zimě
Vezměte si pastelky a vybarvěte barevný obrázek, na kterém běží dva jeleni v zimě. Kam myslíte, že utíkají? Utíkají před něčím, nebo utíkají pro něco k jídlu? Všimněte si, že jeden z nich má paroží a druhý ne - podle toho můžete určit pohlaví jelena.