Marie Čenstochovská
Panna Maria je jedním z nejčastěji se vyskytujících symbolů na místech spojených s křesťanstvím. Její symbolický význam je pro naši zemi specifický. Umělci, kteří vytvářejí obrazy s její podobiznou, se ji vždy snaží co nejlépe ztvárnit. Obrázek vybarvěte tak, aby podle vás vypadal co nejlépe.