Večeře na stole
Na obrázku vidíme chlapce, který se chystá jíst večeři. Na talíři je vynikající maso a brambory. Chlapec má také kompot ve sklenici. Zvolte správné barvy a pečlivě obraz vybarvěte.