Cakes & Squares Coloring Book

Takie pyszno?ci jak ró?nego rodzaju torty,babeczki,ciasta chyba ka?dy z Nas uwielbia. Zw?aszcza przed ?wi?tami w naszych domach takich smako?yków nigdy nie brakuje. W tym dziale umie?cili?my wiele ciekawych obrazków, które przedstawiaj? w?a?nie s?odycze. Wybierz obrazek, który najbardziej Ci si? podoba i postaraj si? starannie go pokolorowa?.

The fairy tale mummies

Printable coloring book of the fairy tale Muminki
Wow, ale ten muminek ma ogromny tort. Ciekawe jakie ma smaki, mo?e trudkawkowy, a mo?e czekoladowy. A ty jak s?dzisz? To pewnie tort na...

Family cake baking

family cake baking printable picture
Przed nami niezwyk?y rodzinny widok, który przedstawia nam mam? wraz z córk?, które razem przygotowuj? wypieki na ?wi?teczny stó?. Jednocze?nie córka uczy si? od...

Pieczenie ciastek na ?wi?ta

pieczenie ciastek na ?wi?ta kolorowanka online
Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia zawsze kilka dni przed nimi w naszych domach trwaj? ogromne przygotowania. Zaczynaj? si? oczywi?cie od generalnego sprz?tania ca?ego domu...

Ciastka w ?wi?teczne wzory

?wi?teczne ciastka kolorowanka online
Na dzisiejszym obrazku mamy okazj? pokolorowa? obrazek, który przedstawia ciastka w ?wi?teczne wzory. Patrz?c na te pierniczki ju? powoli czujemy magi? ?wi?t oraz oczywi?cie...

Tort ze ?wieczkami

tort ze ?wieczkami kolorowanka do drukowania
Dzisiaj Waszym zadaniem b?dzie pokolorowanie tego wspania?ego tortu. Zadanie nie b?dzie ?atwe, poniewa? ma on bardzo du?o elementów do malowania. Dlatego musicie wybra? wiele...

Cake with balloons

cake with balloons coloring book to print
Kolejny tort do pokolorowania! Tym razem mamy wersj? z balonami. Tort mo?e mie? ró?ne smaki na przyk?ad jagodowy, wi?niowy czy ?mietankowy. Od Was zale?y...

CATEGORIES

Wedding cake

wedding cake coloring book to print
Na dzisiejszym obrazku znajduje si? ogromny tort weselny, który musicie bardzo starannie pokolorowa?. Tort sk?ada si? z trzech pi?ter, wi?c ka?de z nich mo?e...

Birthday cake

birthday cake coloring book to print
Jaki cudowny tort urodzinowy! Spójrzcie ile ma dekoracji, s? to mi?dzy innymi kolorowe posypki, ró?ne polewy, a tak?e dekoracje z owoców. Na samej górze...

Psi Patrol cake

printable psi patrol cake coloring book
Psi Patrol to bardzo popularna bajka dla dzieci. Dzi? mo?ecie stworzy? tort z tej bajki u?ywaj?c odpowiednich kolorów kredek lub farb. Tort jest udekorowany...

Tort pi?trowy

tort pi?trowy kolorowanka do drukowania
Na obrazku znajduje si? tort pi?trowy, który b?dziecie musieli bardzo starannie pokolorowa?. Sk?ada si? on z trzech warstw oblanych polew?, ka?da z nich mo?e...

Tort dla Papie?a

tort dla papie?a kolorowanka do drukowania
Znowu musimy przygotowa? wyj?tkowy tort. Tym razem b?dzie to tort dla Papie?a! Spójrzcie na obrazek, tort ma trzy warstwy, ka?da o innym smaku. Dodatkowo...

Children's cake

cake for kids coloring book to print
Lubicie torty? Pewnie, a kto nie lubi! Dlatego dzisiaj macie niepowtarzaln? okazj?, aby stworzy? Wasz wyj?tkowy tort. Do malowania tortu u?yjcie wielu kolorów, aby...

A cake for grandma and grandpa

cake for grandma and grandpa coloring book to print
Dzie? Babci i Dzie? Dziadka ju? nied?ugo. Przygotujcie dla nich ?liczny tort i pokolorujcie ten obrazek. U?yjcie ró?nych kolorów kredek, ?eby ka?da warstwa tortu...

Baking a cake

baking cake coloring book to print
Dzisiejszy obrazek przedstawia ch?opczyka i dziewczynk?, którzy zamierzaj? upiec pachn?ce ciasto. Wida?, ?e maj? w kuchni bardzo du?o produktów. W misce przygotowuj? ciasto, za?...

Kawa?ek tortu

kawa?ek tortu kolorowanka do drukowania
Dzisiaj do pomalowania macie du?y tort. Spójrzcie, ?e ma on dwie warstwy kremu i trzy warstwy ciasta. Ka?da z nich mo?e mie? inny smak,...

Kawa?ek tortu na urodziny

kawa?ek tortu na urodziny kolorowanka do drukowania
Spójrzcie na ten ?liczny tort urodzinowy! Ma on dwie ró?ne warstwy kremu, mo?ecie wybra? czy b?dzie on waniliowy, truskawkowy a mo?e czekoladowy? Na górze...

Easter Cake

easter cake coloring book to print
Przenosimy si? do wiosennego okresu ?wi?t Wielkanocnych. Czujecie zapach pysznych placków przygotowanych na t? okazj?? Teraz macie mo?liwo?? zrobi? w?asne ciasto. Pokolorujcie je wed?ug...

Strawberry Cake

strawberry cake coloring book to print
Na talerzu pi?kne i pachn?ce ciasto. Ma smak truskawkowy, dlatego od razu wiadomo jakiego koloru u?y? do pomalowania kremu. Udekoruj ciasto serduszkiem, aby wygl?da?o...

Minecraft Cake

minecraft cake coloring book to print
Minecraft to popularna gra komputerowa. Na tym obrazku mamy ciasto, które wzorowane jest w?a?nie na tej grze. Aby je pomalowa? mo?esz u?y? wielu kolorów,...

Chocolate cake

chocolate cake coloring book to print
Na obrazku widzimy gor?ce ciasto. Podpowiem Wam, ?e jest ono czekoladowe, wi?c ?atwo b?dzie wybra? odpowiedni kolor kredki, aby je pomalowa?. Kolorujcie starannie, nie...