Godło USA
Ponieważ Stany Zjednoczone nie posiadają tradycyjnego godła, wizerunek znajdujący się na awersie wielkiej pieczęci jest często używany nieoficjalnie właśnie w tej roli. Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych jest używana do potwierdzania autentyczności dokumentów wydawanych przez władze Stanów Zjednoczonych. Nazwę tę stosuje się zarówno do określenia pieczęci oraz, bardziej ogólnie, do znajdującego się na niej wizerunku. Użyj różnych kolorów malując obrazek.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }