Jesenný lipový list
Je označovaný za jeden z najkrajších jesenných listov. Často ho zbierajú deti, ktoré potom v škole maľujú farbami jesenné lipové listy. Odporúčame tiež, aby ste takéto listy z lipy po opadaní na zem odstránili. Doma si ich môžeme dať medzi knihy a pozrieť sa, ako takýto sušený lipový list vyzerá.