Párne čísla
Sudými číslami sa nazývajú čísla, ktoré sa delia dvoma alebo samými sebou. Číslo štyri sa skladá z dvoch dvojok, a preto je deliteľné dvoma. Číslo šesť sa skladá z troch dvojok a môžeme ho tiež deliť dvoma. Dokážete vymenovať ďalšie párne čísla?