Maria med barn
Bilden av en mamma med sitt barn är en mycket vanlig syn, eftersom förhållandet mellan barn och mamma är en relation som många saker i barnets liv beror på. Bilden visar en mamma med sitt barn. Känner du igen dessa siffror? Vad kännetecknar dem? Färglägg bilden med de färger som du förknippar med karaktärerna i bilden.