Maria och barnen
Maria är den figur som barnen oftast vänder sig till i bön. Bilden visar en scen där Vår Fru uppenbarar sig för barnen när de ber till henne tillsammans. Färglägg bilden och kom ihåg alla delar av bilden. Såg du lammet som gömde sig bakom trädet?