Omalovánky Ďábel

Ďábel je postava z náboženské křesťanské a islámské mytologie. Je symbolem zla a nejčastěji je zobrazován jako padlý anděl nebo netvor. Věří se, že ďábel je zodpovědný za všechny zlé činy na světě, za které bude potrestán Bohem. Jeho hlavním cílem je svádět lidi ke hříchu a k věčnému pobytu v pekle. Slouží také jako symbol falše, klamu a morální zkaženosti. S ďáblem se setkáváme ve všech druzích literatury, umění i filmu, kde využívá své moci a inteligence k rozptýlení víry a ovlivňování lidí.

Jak vypadá ďábel?

Ďábel bývá zobrazován jako postava oslepujícího ohně nebo jako příšera s červenými rohy, křídly a drápy. Často má také černý nebo červený trup se šupinatou kůží. Jeho nohy jsou často zobrazovány jako pávy a má také dlouhý černě se kroutící plnovous, který je symbolem moci. Na hlavě má jednu nebo dvě koruny, což ukazuje na jeho zlé postavení.

Zajímavá fakta

1 Ďábel je často považován za náboženského protivníka Boha a je ďábelskou postavou v křesťanském a islámském náboženství.
2 Podle Bible byl ďábel původně anděl, který upadl do hříchu a byl vyhnán do pekla.
3 Tato postava je často zobrazována s oslepujícím ohněm nebo s rudými rohy, křídly a drápy.
4 Věří se, že ďábel má moc proměňovat se do mnoha podob, včetně lidí a zvířat.
5 Věří se, že ďábel je zodpovědný za všechno zlo na světě a jeho cílem je svádět lidi ke hříchu.
6 Ďábel prý nabízí lidem moc a slávu výměnou za to, že prodají svou duši.
7 Slovo ďábel pochází ze starověkého slova diabolos, což znamená "žalobce", "pomlouvač" nebo "lhář".
8 Zobrazení ďábla jako příšery s červenou kůží pochází z některých částí křesťanství 16.-17. století.
9 Postava ďábla se objevuje ve všech druzích literatury, umění a filmu, kde vystupuje jako symbol falše, podvodu a morální zkaženosti.
10 Náboženské představy ďábla mají své protějšky i v jiných kulturách, například Lilith v judaismu, Mara v buddhismu a Ahriman v perském náboženském dualismu.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }