Färgbok Djävulen

Djävulen är en figur i religiös, kristen och islamisk mytologi. Han är en symbol för ondska och avbildas oftast som en fallen ängel eller ett monster. Man tror att djävulen är ansvarig för alla onda handlingar i världen, vilket han kommer att straffas för av Gud. Hans huvudsakliga syfte är att fresta människor till synd och att bo en evighet i helvetet. Han fungerar också som en symbol för lögn, bedrägeri och moralisk korruption. Djävulen förekommer i alla typer av litteratur, konst och film, där han använder sina krafter och sin intelligens för att fördriva tron och påverka människor.

Hur ser djävulen ut?

Djävulen brukar avbildas som en figur med bländande eld eller ett monster med röda horn, vingar och klor. Han har också ofta en svart eller röd överkropp med skållad hud. Hans fötter avbildas ofta som påfåglar, och han har också ett långt, virvlande svart skägg, som är en symbol för makt. Han har en eller två kronor på huvudet, vilket visar hans onda status.

Intressanta fakta

1 Djävulen betraktas ofta som en religiös motståndare till Gud och är en djävulsk figur i de kristna och islamiska religionerna.
2 Enligt Bibeln var djävulen ursprungligen en ängel som föll i synd och förvisades till helvetet.
3 Denna figur avbildas ofta med bländande eld eller med röda horn, vingar och klor.
4 Man tror att djävulen har förmågan att förvandla sig själv till många olika former, inklusive människor och djur.
5 Man tror att djävulen är ansvarig för all ondska i världen och att hans syfte är att fresta människor att synda.
6 Djävulen sägs erbjuda människor makt och berömmelse i utbyte mot att de säljer sina själar.
7 Ordet djävul kommer från det antika ordet diabolos, som betyder "anklagare", "förtalare" eller "lögnare".
8 Föreställningen om djävulen som ett rödhårigt monster kommer från vissa delar av kristendomen från 1500- och 1600-talen.
9 Djävulen finns i all slags litteratur, konst och film, där han framstår som en symbol för lögn, bedrägeri och moralisk korruption.
10 Religiösa representationer av djävulen har också motsvarigheter i andra kulturer, till exempel Lilith i judendomen, Mara i buddhismen och Ahriman i den persiska religiösa dualismen.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }