Omaľovánky Diabol

Diabol je postava v náboženskej kresťanskej a islamskej mytológii. Je symbolom zla a najčastejšie sa zobrazuje ako padlý anjel alebo netvor. Verí sa, že diabol je zodpovedný za všetky zlé skutky na svete, za ktoré bude potrestaný Bohom. Jeho hlavným cieľom je zvádzať ľudí k hriechu a k večnému pobytu v pekle. Slúži tiež ako symbol falošnosti, klamstva a morálnej skazenosti. Diabla možno nájsť vo všetkých druhoch literatúry, umenia a filmu, kde využíva svoju moc a inteligenciu na rozptýlenie viery a ovplyvňovanie ľudí.

Ako vyzerá diabol?

Diabol sa zvyčajne zobrazuje ako postava oslepujúceho ohňa alebo ako príšera s červenými rohmi, krídlami a pazúrmi. Často má aj čierny alebo červený trup so šupinatou kožou. Jeho nohy sú často zobrazované ako pávy a má tiež dlhú, vírivú čiernu bradu, ktorá je symbolom moci. Na hlave má jednu alebo dve koruny, čo poukazuje na jeho zlé postavenie.

Zaujímavosti

1 Diabol sa často považuje za náboženského protivníka Boha a v kresťanskom a islamskom náboženstve je diabolskou postavou.
2 Podľa Biblie bol diabol pôvodne anjel, ktorý upadol do hriechu a bol vyhnaný do pekla.
3 Táto postava sa často zobrazuje s oslepujúcim ohňom alebo s červenými rohmi, krídlami a pazúrmi.
4 Verí sa, že diabol má moc premieňať sa do mnohých podôb vrátane ľudí a zvierat.
5 Verí sa, že diabol je zodpovedný za všetko zlo na svete a jeho cieľom je zvádzať ľudí k hriechu.
6 Diabol vraj ponúka ľuďom moc a slávu výmenou za predaj ich duší.
7 Slovo diabol pochádza zo starovekého slova diabolos, čo znamená "žalobca", "ohovárač" alebo "klamár".
8 Zobrazenie diabla ako príšery s červenou kožou pochádza z niektorých častí kresťanstva zo 16. až 17. storočia.
9 Postava diabla sa vyskytuje vo všetkých druhoch literatúry, umenia a filmu, kde vystupuje ako symbol klamstva, podvodu a morálnej skazy.
10 Náboženské predstavy diabla majú svoje náprotivky aj v iných kultúrach, napríklad Lilith v judaizme, Mara v budhizme a Ahriman v perzskom náboženskom dualizme.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }