With spreading hibiscus flowers

Printable hibiscus flower coloring sheet with blossomsNa obrazku widzimy pi?kny kwiat hibiskusa, który ma równie? jeszcze nie rozwini?te p?czki. Hibiskus zachwyca intensywnymi kolorami swoich kwiatów oraz ró?norodno?ci? tych kolorów, poniewa? wyst?puje on w ró?nych barwach. Dzi?ki temu mo?na mie? kolory ogród, gdy posadzimy ró?ne kolory tego kwiatka. Pokoloruj obrazek swoimi ulubionymi kredkami.