Aztécke maľovanky

Aztékovia boli staroveký kmeň mezoamerického pôvodu, ktorý existoval od 13. do 16. storočia na území dnešného Mexika. Ich kmeň sa skladal z mnohých rôznych etnických skupín žijúcich v oblasti Mexika a Guadalajary. Kmeň Aztékov mal veľmi silný náboženský, sociálny a politický systém, ktorý ovplyvnil dejiny a kultúru Mexika. Bola to jedna z najvyspelejších predkolumbovských civilizácií.

Aztécka história

Aztékovia mali mimoriadne silné ženy a ich spoločnosť bola čiastočne matriarchálna. Viera v bohov a budhizmus boli základom aztéckeho náboženstva. Vládla im veľká diktatúra, ktorú čiastočne schvaľoval boh Tlalocan. Aztécke náboženstvo pozostávalo z rituálnych darov obetovaných mŕtvym a bohom. Aztékovia mali veľmi rozvinutý vzdelávací systém, v ktorom bolo povinnosťou rodičov vychovávať svoje deti a učiť ich dobrým mravom a formulovať pravdu.

Ako Aztékovia zomreli?
Na Aztékov zaútočili v roku 1521 španielski conquistadori pod vedením Hernána Cortésa. Konkurencia s výraznou silovou a technologickou prevahou, ako aj mor, s ktorým Aztékovia nemali skúsenosti, viedli k ich pádu. Keď sa Aztékovia napokon vzdali, celá aztécka civilizácia bola v priebehu niekoľkých rokov zničená.