Yak färgsidor

Yak är ett stort däggdjur i familjen nötkreatur (Bovidae) som hör hemma i bergsområden i Centralasien, t.ex. Tibet och Himalaya. Det finns två huvudarter av jak: den vilda jak (Bos mutus) och den tama jak (Bos grunniens).

Yak - kuriosa och information

Den vilda yaken är ett av de största däggdjuren på jorden, med vuxna hanar som väger mellan 1 000 och 1 200 kg. De är djur med massiva kroppar, långa horn och tät päls som skyddar dem mot kyla under tuffa förhållanden i höga berg. Den vilda jak är en utrotningshotad art, med en liten population som fortsätter att minska på grund av jakt och habitatförlust.

Den tama jak är mycket vanligare och är ett viktigt boskapsdjur för människor i bergsområdena i Asien. De tama jakarna används som dragdjur, för mjölk, ost, kött och som ullkälla. I vissa kulturer är jakens mjölk särskilt uppskattad på grund av dess höga fetthalt.

Yaks är anpassade för att leva på höga höjder och kan överleva under förhållanden som skulle vara för tuffa för många andra stora däggdjur. De är flockdjur som lever i grupper bestående av honor och deras ungar, medan vuxna hanar ofta lever ett ensamt liv utanför parningssäsongen.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }